wBYHO​S

Bytové hospodářství

wBYHOS jako služba - jak to funguje

Aplikace wBYHOS je zákazníkovi nabízen formou výpočetní služby, kterou má zpřístupněnu přes internet. Program i data jsou uložena v privátním cloudu naší firmy, která službu provozuje a nabízí. Zákazník si nekupuje program do svého vlastnictví, ale kupuje si na sjednanou dobu službu včetně datového uložiště. Přístup ke službě má 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

wBYHOS je webová aplikace, která s uživatelem komunikuje pomocí internetového prohlížeče (např. Chrome, Internet Explorer, Edge, ap.). K programu se uživatel připojí pomocí zmíněného prohlížeče přes zabezpečený protokol https zadáním jedinečného loginu a hesla. Jednomu zákazníkovi může být vytvořeno více loginů (uživatelů). Uživatelé mohou mít nastavena rozdílná práva přístupu k datům. Např. plný přístup k vytváření, opravě a mazání dat; pouze pro čtení dat; plný nebo omezený přístup k jednotlivým funkcím programu, např. omezení některých výstupů, omezení provádět vyúčtování, provádět obnovu dat, apod.

V cloudovém uložišti má zákazník vytvořenu databázi pro uložení dat, která přísluší pouze k jeho loginu (loginům). 

Záloha dat

Zákazník si uživatelsky z aplikace wBYHOS  může (doporučuje se) vytvářet zálohu svých dat a zároveň aplikace také umožňuje obnovit data z těchto záloh.

Provozovatel služby provádí týdenní systémové zálohy dat na úrovni celé databáze. 

Platba za službu

Za službu se platí vždy předem a to obvykle na jeden rok a to dopředu. Cena služby je odvozena od počtu bytů, které zákazník aplikací spravuje. Další poplatky zákazník neplatí.

Ochrana dat a osobních údajů

Data uložená našimi zákazníky do aplikace nejsou nijak analyzována, poskytována třetím osobám nebo používána bez pokynu zákazníka. Za obsah dat v aplikaci nese odpovědnost uživatel aplikace (zákazník).

Provozovatel aplikace má přístup k datům, která si zákazník ukládá v rámci používání aplikace, pouze v rámci poskytování podpory, zajištění chodu a zálohování systému.

Veškeré přístupy do aplikace jsou logovány. Po skončení smluvního stavu jsou data zákazníka neprodleně smazána.

Ve smyslu nařízení o GDPR je zákazník správcem osobních údajů. Firma ASW spol. s r.o. zde vystupuje jako zpracovatel osobních údajů.